Tillbehör schaktstegar

Olika varianter av handledare och fallskydd.

För att underlätta i- och urstigning finns flera olika alternativ av handtag. Vid arbeten på höga höjder krävs det att man använder fallskydd när man klättrar på stegar. Vänligen kontakta oss på TAWI för mer information om vårt sortiment och priser.

produkt bild